Veelgestelde vragen

 • Ik zou mee willen doen aan het Freeze onderzoek, hoe kan ik me hiervoor aanmelden? Neem contact met ons op: freeze@donders.ru.nl
 • Zijn er risico’s verbonden aan deelname? Risico’s binnen dit onderzoek zijn verwaarloosbaar en zijn slechts van minimale last en duur.
 • Heeft deelname aan het onderzoek gevolgen voor mijn toekomst als agent? Deelname aan dit onderzoek heeft op geen enkele manier gevolgen voor het uitoefenen van uw toekomstige beroep als agent. Ook kunnen er op basis van het huidige onderzoek of individuele testgegevens geen conclusies worden verbonden aan het al dan niet geschikt zijn voor dit beroep. Alle verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem worden behandeld.
 • Waar kan ik algemene informatie vinden over onderzoeken op het Donders Institute for Cognitive Neuroimaging? Klik hier.
 • Kan iedereen meedoen? Iedereen die een opleiding tot basis politiemedewerker of allround medewerker op de politie academie volgt kan meedoen. Echter, je eerste bezoek aan ons lab moet wel vóór het vijfde tertiel van de opleiding vallen.
 • Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd? Klik hier om ons te leren kennen.
 • Wat houdt deelname aan het onderzoek in? Tijdens dit onderzoek zullen we je vragen tweemaal naar het onderzoekscentrum in Nijmegen te komen. Tussen de twee bezoeken zit ongeveer een jaar. Elke testdag duurt ongeveer 6,5 uur waarbij je  vragenlijsten in zal vullen en een aantal computertaken buiten en binnen een MRI scanner uit zal voeren (Zie Voorbeeld computertaak hieronder). Tijdens sommige taken zullen we bijvoorbeeld je hartslag of andere lichamelijke maten, zoals bloeddruk meten. Alle onderdelen van dit onderzoek zijn ongevaarlijk.
 • Voorbeeld computertaak: Een van de computertaken die je zal uitvoeren is een schiettaak, waar een tegenstander of zijn mobiel pakt of zijn pistool op je richt. Het is jouw taak om zo adequaat mogelijk op beide situaties te reageren: niet schieten als hij zijn mobiel pakt en wel schieten als de tegenstander zijn pistool op jou richt en daarmee voorkomen dat hij jou neerschiet. Als je te langzaam bent, wordt je zelf door de aanvaller neergeschoten en zal je een onschuldige elektrische prikkel op je pols voelen. De intensiteit van deze elektrische prikkels wordt individueel vastgesteld op een niet pijnlijke, maar wel duidelijk onaangename sterkte.
 • Wanneer hoor ik iets over de resultaten van het onderzoek?
  Het Freeze! Nationaal Politie Onderzoek is een langdurig en grootschalig onderzoek. Voordat we conclusies uit het onderzoek kunnen trekken, moeten we veel gegevens verzameld en geanalyseerd hebben en het zal het daarom een aantal jaren duren voordat de eerste resultaten bekend gemaakt worden. We zullen wel regelmatig updates publiceren over de gedane bevindingen tot dan toe (zie Nieuws).